Dokázali jsme...

Na této stránce najdete nejen aktuální informace a novinky, ale i naše úspěchy z dob minulých.
Informace jsou řazeny vzestupně, tzn., že v horní části najdete informace z let předchozích a v dolní části stránky pak informace aktuální.

Uvedeny jsou samozřejmě pouze některé zajímavé případy, které jsme řešili. Pokud bychom zde měli zapsat vždy každý náš úspěšně vyřešený případ (vyplacený úvěr), nejenže by tyto stránky za 28 let naší působnosti na trhu ČR velmi obsáhlé, ale pro Vás jistě i nudné. A to nechceme!


2004

Nebankovní úvěr pro autosalon

Ve druhé polovině roku 2004 úspěšně vyřízen nebankovní úvěr na autosalon pro klienta, který neuspěl v žádné
z českých bank. Úvěr byl vyřízen v plné požadované výši 5 500 000 Kč.

 

2005

Bankovní podnikatelský úvěr

V únoru 2005 zajištěn úvěr ve výši 1 800 000 Kč pro firmu, která nemohla z důvodu dluhů (Finanční úřad apod.) žádat o úvěr v bance. Tyto dluhy vůči státu byly velmi rychle vyplaceny z našich vlastních zdrojů, a následně byl zajištěn bankovní úvěr, kde byla dodána firmou (žadatelem o úvěr) nulová bezdlužnost.

 

2005

Bankovní i nebankovní úvěry

Za poslední 2 roky jsme z bankovních i nebankovních ústavů zajistili pro naše klienty neuvěřitelných 384 000 000 Kč. Z toho u bank se jednalo převážně o hotovostní půjčky a podnikatelské úvěry, a z nebankovních zdrojů taktéž
o půjčky hotovostní a úvěry zajištěné nemovitostí.

 

2005

Unikátní podnikatelský záměr

V první polovině roku 2005 se nám podařilo zajistit pro jednoho z našich klientů bankovní úvěr ve výši 28 000 000 Kč na unikátní podnikatelský záměr. Celý případ byl vč. vyplacení peněz zrealizován za necelé 2 měsíce.

 

2005

Nový investor

V polovině roku 2005 jsme navázali úspěšnou spolupráci s dalším investorem, kde jsme již za první měsíc spolupráce úspěšně uspokojili úvěrem celkem 43 klientů! Ostatní klienti byli realizováni v bankách, a samozřejmě
i u jiných našich investorů.

 

2005

Úvěr na hotel

Úspěšně realizován úvěr na hotel v Čechách ve výši 12 000 000 Kč. Klient žádal o tento úvěr zajištěný hotelem
ve většině bank v ČR. Žádná banka však nedokázala úvěr realizovat. Přesto byl námi úvěr úspěšně realizován,
a to dokonce v bance, která klientovi původně úvěr zamitla!

 

2006

Další investor

V roce 2006 jsme navázali spolupráci s dalším poskytovatelem nebankovních půjček, kde jsme jen za první rok spolupráce uspokojili tímto typem nebankovní půjčky více než 1 000 klientů. Celkem jsme jen od tohoto investora zrealizovali na fyzicky vyplacených úvěrech částku ve výši více než 160 000 000 Kč.

 

2006

Nebankovní úvěry pro firmy

V tomto roce bylo realizováno hodně nebankovních úvěrů pro fyzické osoby podnikatele a společnosti s ručením omezeným. Důvod žádosti o úvěr byl různý. Ve většině případů byly finanční prostředky využity na podporu stávající podnikatelské činnosti firmy, rozšíření výroby apod.

 

2006

Uzavřena smlouva s novým investorem

Uzavřeli jsme smlouvu s jedním z nejlevnějších investorů v ČR. Díky tomuto finančnímu produktu můžeme směle konkurovat bankám, co se úrokové sazby a doby splatnosti týče. Jedná se o americkou hypotéku, která je určena
pro všechny klienty, kteří nemohou z jakéhokoliv důvodu žádat o úvěr v bance. Tuto nebankovní půjčku zajišťujeme pro všechny naše klienty naprosto zdarma, to znamená nejen bez jakýchkoli poplatků při sepsání žádosti o úvěr,
ale i bez placení jakékoli odměny včetně nákladů z úvěru poskytnutého!

 

2007

Půjčky pro klienty bez zajištění nemovitostí

V tomto roce převažují poptávky po hotovostních půjčkách bez nutnosti ručení nemovitostí. Žadatelům o půjčku zajišťujeme po celý rok běžně částky až do výše 200.000 Kč, a to s velmi pěkným úrokem a možností rozložit splátky až na 6 let. Půjčka je poskytována bez náhledu do bankovního i nebankovního registru, bez náhledu
do registru Solus a bez jakýchkoli poplatků. Dle grafu se můžeme pochlubit průchodností 87%! Jsme rádi
za každého klienta, kterému můžeme pomoci splnit jeho sny a plány.

 

2008

Nástup celosvětové ekonomické krize

Díky celosvětové ekonomické krizi v roce 2008 většina investorů v ČR zcela ukončila svou činnost. Bohužel však nejen konkurenční, ale i někteří naši investoři, se kterými jsme úspěšně spolupracovali několik let. Jeden z našich investorů, který ukončil svou činnost jako jeden z posledních, poskytoval právě nebankovní půjčky bez zajištění nemovitostí, kde jsme jeho výhody zmiňovali v minulém roce. Po včasné informaci o ekonomické krizi, jsme během tří týdnů měsíce listopad 2008, kdy jsme měli poslední možnost využít výhody tohoto finančního produktu pro Vás, naše klienty, úspěšně realizovali částku ve výši 16.000.000 Kč, která byla fyzicky vyplacena více než stovce našich klientů.

 

2009

Dopad celosvětové ekonomická krize

Rok 2009 byl nejméně úspěšným za celé roky existence naší společnosti. „Přežilo“ pouze pár investorů, kteří se však snažili vytěžit z finanční krize maximum a ve většině případů poskytovali půjčky s vysokým úrokem a velmi krátkou dobou splatnosti. S takovými „investory“ však naše společnost nikdy nespolupracovala a nikdy tyto či jim podobné produkty našim klientům nabízet nebudeme! Od ledna 2009 se naše společnost začala zaměřovat více
na přeúvěrované klienty, kterým jsme úspěšně pomáhali všechny nevýhodné půjčky zkonsolidovat do jednoho výhodného úvěru s dobou splatnosti až 20 let, a to pomocí produktu Americká hypotéka, tzn. neúčelového úvěru zajištěného nemovitostí, a to standardně až do výše 5.000.000 Kč. Samozřejmě jsme zachovali výhody pro naše klienty, kteří nemohou žádat o úvěr v bance, tzn. úvěry byly poskytovány opět bez nahlížení do registrů, bez dokládání příjmů, a samozřejmě bez placení jakýchkoli poplatků předem!

 

2010

Nebankovní úvěr s podmínkami bankovního ústavu

V roce 2010 se nám podařilo realizovat úvěr ve výši 70 000 000 Kč pro klienta, kterému se nepodařilo získat úvěr
v žádné bance. Klientovi jsme zajistili úvěr v plně požadované výši, a to s úrokem mnohem nižším, než
z nebankovního sektoru (bez ohledu na zápisy v bankovním registru a bez nutnosti dokládání daňového přiznání) očekával. Tomuto klientovi byl zajištěn nebankovní úvěr s ročním úrokem 5,7% p.a. s dobou splatnosti 20 let.
Úvěr byl zajištěn komerční nemovitostí.

 

2011

Komplex bytových domů v Brně

Z celého roku, kdy jsme úspěšně zrealizovali úvěry v celkové výši více než 600.000.000 Kč, stojí za zmínku úvěr
na rekonstrukci komplexu bytových domů v Brně, kde jsme firmě, která o úvěr u nás žádala, zajistili úvěr ve výši 120.000.000 Kč. Firma měla jisté problémy, díky kterým nemohla žádat o úvěr u bankovních domů.
S tímto problémem si jeden z našich investorů poradil a úvěr byl úspěšně zrealizován. Tento úvěr byl ze strany
naší společnosti zajištěn zcela zdarma, tzn. bez účtovaných nákladů, spojených se zajišťováním úvěru,
bez smluvní provize apod. Spokojili jsme se s odměnou ze strany investora.

 

2012

19 exekucí s úrokem 2,9% p.a.!

Jeden z klientů, který se na nás obrátil již zoufalý se žádostí o pomoc, byl podnikatel, který se dostal díky dlouhodobé nemoci do doslova kolotoče dluhů, které bohužel skončily uvalením celkem 17 exekucí na jeho nemovitost, ve které bydlel i podnikal. Dražba této nemovitosti by jej tedy možná dohnala k nejhoršímu.
Klientovi jsme zajistili vyplacení všech exekucí na jeho nemovitosti. Tento úvěr byl však ochoten poskytnout investor pouze na dobu, než se zajistí přeúvěrování dlouhodobým úvěrem.
Následně byla zajištěna bankovní hypotéka na třetí osobu.
Shrnutí: V počátku se na nás obrátil klient v téměř již bezvýchodné situaci, kdy již někteří exekutoři vyhrožovali dražbou nemovitosti. Od nás klient odcházel bez jediné exekuce, a to s úvěrem s úrokovou sazbou 2,9% p.a.
a dobou splatnosti 20 let!
Jsme rádi za každého klienta, kterého se nám podaří vytrhnout ze spárů exekutora a zachránit tak klientovi
střechu nad hlavou!

 

2013

Kontokorentní úvěr pro (nejen) začínající podnikatele

Ve druhé polovině roku 2013 jsme ve spolupráci s jedním z našich investorů spustili nový finanční produkt,
který je svými podmínkami absolutně bezkonkurenční. Jedná se o speciální nebankovní úvěr pro živnostníky
a drobné podnikatele (OSVČ), kterým banka pomoci nedokáže, a konkurenční poskytovatelé nebankovních úvěrů tento typ finančního produktu ve své nabídce nemají.

Pokud jste měli někdy opožděné splátky nějakého bankovního úvěru, banka Vám úvěr neposkytne. Pokud máte nízké daňové přiznání, nebo nemáte dokonce žádné (podnikáte teprve krátce), ani v tomto případě Vám banka nepůjčí.

 

Námi nabízený kontokorentní úvěr bez registrů a příjmů, je určen právě pro podnikatele, kterým banka z jakéhokoliv důvodu nepůjčí.

Bezkonkurenční výhodou je, že o tento nebankovní úvěr mohou požádat i začínající podnikatelé.
Úvěr u nás získá dokonce i podnikatel, kterému bylo přiděleno IČ v den podání žádosti!

Podrobnější podmínky kontokorentního nebankovního úvěru najdete v záložce Hypopůjčka Business.

 

Tento nebankovní úvěr zajišťujeme pro všechny žadatele ze strany naší společnosti zcela ZDARMA!